Menu bar

24 May 2013

ခုႏွစ္ေန႔ ဘုရားရွိခုိး

ၾကာသပေတးေန႔ ပဋိသေႏၶယူ(အမိ၀မ္းတုိက္သုိ႔ ၀င္စားျခငး္)

သုံးလူ႔ရွင္ပင္ကၽြန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာ၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔၊ ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ရတုနဂုိရ္၊ ရႊန္းရႊန္းစုိသည္၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းဘုိ႔၊ ကိန္းပါကုိ။


ေသာၾကာေန႔ ဖြားျမင္

သေႏၶယူခါ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကဳံ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕စုံစီ၊ လုမၺနီ၌၊ မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ျမိဳ႕ လမ္းပါကုိ။


တနလၤာေန႔ ေတာထြက္

ဖြါးျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္နွစ္၀ယ္၊ ပ်ဳိႏုနယ္၌၊ သုံးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းျပီးလစ္၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုၿဖဳိး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကုိး၀ယ္၊ ေလးမ်ဳိးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ၊ သံေ၀ပုိကာ၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕ရဂုံ၊ ေတာရိပ္လႈံသည္၊ စုံၿမိဳင္ပင္ရိပ္ခန္းမွာကုိ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားျဖစ္

ေတာရိပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ဖုံ၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကဳံက၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေျမ႕ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထီးႏွင့္၊ မညီးၾကည္ျဖဴေနေတာ္မူလွ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမုိက္သင္းကုိ၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလုံးေက်ာ္သည္၊ သုံးေဖာ္လူတုိ႔ ျငိမ္းပါ ကုိ။


စေနေန႔ ဓမၼစၾကာတရားေဟာ

ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသုိ႔၊ စၾက္ာေရႊဖြါး၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါး၀ဂၢီစုံအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တုိက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ စေနေန႔၀ယ္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကုိ၊ မိန္႔ျမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္၊ ရႊန္းတယ္ကုိ။


အဂၤါေန႔ ပရိနိဗၺာန္စံ

တရားနတ္စည္၊ ေစာ္ရႊန္းလည္က၊ သုံးမည္ဘုံသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတုိက္၀ယ္၊ ကၽြတ္ထုိက္သည့္သူ၊ နတ္လူျဗဟၼာ သတၱ၀ါကုိ၊ ေခမာေသာင္သုိ႔၊ ေဖာင္ကူးတုိ႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပုိ႔ျပီးခါ၊ ၀ါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စုံျပည့္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္၀ယ္၊ နယ္မလႅာတုိင္း၊ စံတုိင္းမယုတ္၊ ကုသိႏၷာရုံ၊ အင္ၾကင္းစုံ၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဳစံေတာ္မူသည္၊ ၀ွန္းဆူေသာင္းလုံးေက်ာ္တယ္ကုိ။


တနဂၤေႏြေန႔ ေတေဇာဓါတ္ေလာင္(မီးသျဂႌဳလ္)

နိဗၺဳစံျပီး၊ ရႈမအီသာ၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကုိ၊ ထုိေလ်ာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ၾကဳံ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္၊ ခုိးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓါတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဥာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိပ္ ၾကြင္းတယ္ကုိ။


ဆုေတာင္း
ထုိခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလွ်က္၊ သုံးလူတုိ႔ထက္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ ေတာ္ဘုရားကုိ၊ သုံးပါးမြန္စြာ၊ ၀ႏၵနာျဖင့္၊ သဒၵါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခုိးသည္၊ ေကာင္းက်ဳိးခပ္သိမ္း၊ ၾကြယ္ေစေသာ္။


မွတ္ခ်က္။ ငယ္ငယ္က အျမဲရြတ္ဆိုေနက် ၇ ေန.ဘုရားရွိခိုးကို ကဆုန္လျပည့္ေန.မွာ http://saytanarpankhinn.blogspot.co.uk အဲဒီ ဘေလာ့ဂ္မွာ ေတြ.တာနဲ. ျပန္ကူးယူျပီး ကုသိုလ္ျပဳပါတယ္။